NOWENNA - czas łaski u boku świętego ojca Pio :)

Drodzy w Chrystusie. Rozpoczynając nowenną nowy rok formacji , bardzo proszę o jedność na modlitwie.

Prośmy za wstawiennictwem świętego ojca Pio, abyśmy byli wiernymi narzędziami w ręku Boga. Niech Duch Święty kieruje nami i kształtuje wszystkie przestrzenie naszego życia. Nadto wypełnijmy prośbę świętego ojca Pio i módlmy się za naszego Księdza Biskupa Tadeusza oraz za wszystkich Księży Biskupów i Kapłanów naszej diecezji. Prośmy o nowe święte powołania do służby Bożej. 

Z wyrazmi szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof

Czytaj więcej...

PYTANIA PRZYGOTOWUJĄCE DO MODLITWY O UWOLNIENIA!

Jezus Chrystus przez swoją śmierć, zmartwychwstanie i uwielbienie dał ludziom nowe życie, do którego dostęp jest przez wiarę – dostąpiwszy więc usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej (Rz 5, 1-2).

Czytaj więcej...

O milczeniu Boga i zwycięstwie wiary

 

Ojciec Święty. Benedykt XVI  "... pokładając całą naszą ufność i nadzieję w Bogu Ojcu, możemy do Niego się modlić z wiarą w każdej trudnej sytuacji, a nasze wołanie o pomoc, przemieni się w pieśń chwały" - stwierdził papież.

Czytaj więcej...

Być tak blisko Boga, jak św. ojciec Pio

Wiara Ojca Pio? Dziś rano, dwudziestosiedmioletnia dziewczyna o imieniu Amelia - czytamy w kronice klasztoru w San Giovanni Rotondo pod datą 23 października 1953 roku - niewidoma od urodzenia, pochodząca z prowincji Vicenza, odzyskała wzrok.

Czytaj więcej...

stat4u