LECTIO DIVINA - Jezu chcę poznać i usłyszeć Cię

Szczęść Boże. Bardzo serdecznie zapraszam 18 kwietnia 2018r. (środa) na Mszę Świętą o godz. 18:30 a po niej około godz. 19:30 na Lectio Divina. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof Hojzer

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA - darowanie win i kar

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)

Czytaj więcej...

WIELKANOCNY WIECZÓR MODLITWY

Już w pierwszą środę po Wielkanocy - 4.04.2018 r.

- zapraszamy na WIECZÓR MODLITW ZE ŚW. OJCEM PIO.

Godz. 18:00 - Różaniec; Godz. 18:30 - Msza św.; Godz. 19:30 - Nabożeństwo (przy Adoracji Najświętszego Sakramentu; z namaszczeniem świętymi olejami egzorcyzmowanymi). Niech w tym szczególnym czasie, Pan Jezus przemienia nasze serca i mocno przytula do siebie. Zaproś swoją RODZINĘ i ZNAJOMYCH. Niech i oni doświadczą Bożego Miłosierdzia. Z Panem Bogiem

Alleluja !!!

Jezu, rozpal ten ogień, który przyniosłeś na ziemię, abym nim rozpalony wyniszczał się na ołtarzu Twej miłości jako ofiarna żertwa miłości w tym celu, byś Ty królował w moim sercu i w sercach wszystkich ludzi, by wszędzie wznosił się hymn uwielbienia Ciebie, wysławiania i wdzięczności za miłość... - święty o.Pio

Zmartwychwstały Jezu KRÓLUJ!!!!

Wszyscy jesteśmy powołani przez Pana do prowadzenia dzieła zbawiania dusz każdy powinien szerzyć chwałę Boga i pracować dla zbawienia ludzi, prowadząc życie chrześcijańskie, błagając nieustannie Pana, "aby przyszło Jego królestwo; ofiarując ustawicznie całego siebie Panu w tym właśnie celu. Powstań więc, o Panie, i utwierdzaj w swej łasce tych, których mi powierzyłeś -święty  o. Pio

Czytaj więcej...

stat4u