WIECZÓR BŁOGOSŁAWIEŃSTWA RODZIN

ZAPRASZAMY NA WYJĄTKOWY WIECZÓR BŁOGOSŁAWIEŃSTWA!!!

PRAGNIEMY PROSIĆ BOGA O UWOLNIENIE NASZYCH MAŁŻEŃSTW I RODZIN OD WSZELKIEGO WPŁYWU ZŁA. ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. OJCA PIO BĘDZIEMY PROSIĆ O DAR OBECNOŚCI DUCHA ŚWIĘTEGO, ZWŁASZCZA W RODZINACH PORANIONYCH NIEWIARĄ, AGRESJĄ, UZALEŻNIENIAMI I BRAKIEM POJEDNANIA.

JUŻ DZISIAJ, PROSZĘ WAS O PRZYŁĄCZENIE SIĘ DO MODLITWY WSTAWIENNICZEJ ZA TE RODZINY. OCZYWIŚCIE NIE ZABRAKNIE RÓWNIEŻ DZIĘKCZYNIENIA ZA WSZYSTKO, CO CZYNI DLA NAS BÓG. ZWŁASZCZA ZA NASZE DOMY I RODZINY:))) Z WYRAZAMI SZACUNKU I DAREM MODLITWY - KS KRZYSZTOF