Tydzień czytania Pisma Świętego

Sięgnij do Pisma Świętego - Lectio Divina artykuł napisał Kamil Krasowski - gazeta NIEDZIELA - Aspekty

W Kościele w Polsce 5 maja obchodziliśmy III Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego, który zainaugurował XI Tydzień Biblijny. W naszej diecezji od kilku lat formację w ramach Lectio Divina, czyli pogłębionej lektury Pisma Świętego prowadzi Diecezjalna Grupa Modlitewna św. Ojca Pio. Takie spotkanie odbyło się 8 maja w parafii św. Alberta w Zielonej Górze. – Ta forma czytania Pisma Świętego jest znana już od pierwszych wieków chrześcijaństwa. Bardzo mocno nawiązywali do niej Ojcowie Kościoła – mówi ks. Krzysztof Hojzer, prowadzący spotkania Lectio Divina. - To dobra szkoła zbliżania się do Boga, wchodzenia w świat medytacji, czyli w Jego sposób myślenia, patrzenia na wiele rzeczy, ich interpretowania. Ktoś powie: „Pan Bóg do mnie nie mówi, ja Go nie słyszę”. To sięgnij do Pisma Świętego i naucz się wchodzenia w przestrzeń Boga. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w naszej szkole biblijnej. Ks. Krzysztof wymienia pięć podstawowych elementów Lectio Divina są to: Lectio (lektura tekstu biblijnego, np. Ewangelii na dany dzień wraz z komentarzem albo wybranego fragmentu Pisma Świętego), Meditatio (medytacja, rozważanie całego fragmentu bądź zdania tekstu biblijnego, który szczególnie poruszył serce czytającego), Oratio (modlitwa serca otrzymanym słowem), Contemplatio (moment trwania w obecności Boga; kontemplacja, czyli wsłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia) i Actio (odpowiedź na zaproszenie Pana Boga do działania bądź zmiany myślenia w konkretnej dziedzinie).

Foto: Karolina Krasowska Biblijny.jpg - Sięgnij do Pisma Świętego i naucz się wchodzenia w przestrzeń Boga – zachęca ks. Krzysztof Hojzer