ŚWIĘTY CZAS REKOLEKCJI

CZAS REKOLEKCJI 9,10, 11 MARCA 2020R. PROSIMY O MODLITWĘ WSTAWIENNICZĄ. ŚWIĘTY OJCIEC PIO UCZY NAS: "Pamiętajmy, że Serca Pana Jezusa powołało nas nie tylko dla naszego uświęcenia się, ale także dla uświęcenia innych dusz. Jego Serce chce, abyśmy Mu pomagali w zbawianiu dusz" (AP)