Pierwszy dzień rekolekcji - W MOCY BOŻEGO DUCHA - relacja

Dziękujemy Bogu za święty czas Jego obecności wśród nas. Pierwszego dnia prosiliśmy Boga, by usprawnił i pogłębił nasze życie duchowe mocą Ducha Świętego. Przyglądaliśmyć się wnikliwie czym jest tak konkretnie to życie wewnętrzne zwane inaczej duchowością, a także dlaczego jest tak ważną przestrzenią w życiu człowieka. Sam Bóg w licznych swych wypowiedziach zanotowanych w Piśmie Świętym przestrzega, że tak długo jak nie rozwiniesz w sobie sfery duchowej, tak długo nie zdołasz zająć dojrzałej postawy wobec tego wszystkiego co w tobie jest. Całego świata intelektu, psychiki, emocji, czy woli. Więcej, nigdy nie rozpoznasz, jak blisko ciebie jest Bóg, jak do ciebie przychodzi, jak mówi i działa, a także co znaczy, że jesteś „na obraz i podobieństwo Boga.” Takie poznanie nie jest kwestią sprawnego myślenia. To świat ducha. Dlatego idąc dalej,chcemy uczyć się poprzez wykorzystanie konkretnych narzędzi, aby skutecznie rozeznać czy też rozróżnić prawdziwy świat duchowy Boga od imitacji diabelskiej. Sam podział reguł rozeznania duchów, jak i ich usytuowanie przyjdzie nam z pomocą. Cel działania duchów radykalnie się różni, ale ich metody działania chwilami niebezpiecznie się nakładają. Znakiem obecności ducha złego są te poruszenia, które hamują człowieka na drodze wzrostu lub przynajmniej mu przeszkadzają. Jest to możliwe między innymi dlatego, że zły duch stosuje techniki kamuflażu. Na tym etapie drogi można ulec zaślepieniu i poddać się bezwiednie działaniu złego ducha, które choć nie prowadzi wprost do zła lub grzechu, to owocuje pozorem dobra lub jego zaniedbaniem. W tym celu dokonaliśmy krótkiej analizy najważniejszych zagrożeń duchowych.