NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

Pragnę dziś mówi Chrystus do św. S. Faustyny aby święto miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (…) która dusza przystąpi do spowiedzi i do Komunii Świętej dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w tym dniu otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby jej grzechy były jak szkarłat”(Dz699).

Miłosierdzie Boże.docx