CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ - ALLELUJA

NIECH ZMARTWYCHWSTAŁY CHRYSTUS PRZENIKA SWĄ OBECNOŚCIĄ KAŻDE WASZE SERCE, A MATKA NAJŚWIETSZA NIECH WAS STRZEŻE. Z WYRAZAMI SZACUNKU I DAREM MODLITWY KS. KRZYSZTOF.

„Zmartwychwstały Chrystus wskazuje ścieżki nadziei, po których mamy iść razem, dążąc do świata bardziej sprawiedliwego i solidarnego, gdzie ślepy egoizm nielicznych nie będzie zagłuszał (…) Od chwili gdy znaleziono Twój pusty grób, o Chryste, a Kefas, uczniowie, niewiasty i «więcej niż pięciuset braci» (por. 1 Kor 15, 6) widziało Cię zmartwychwstałego, rozpoczęła się epoka, gdy całe stworzenie opiewa Twoje imię, «które jest ponad wszelkie imię», i oczekuje Twego ostatecznego przyjścia w chwale. W tej epoce pomiędzy Paschą a nadejściem Twego Królestwa, które nie zna końca, w epoce przypominającej bóle rodzenia (por. Rz 8, 22), wspomagaj nas w trudzie budowania świata bardziej ludzkiego, pokrzepionego balsamem Twojej Miłości. Paschalna żertwo, złożona w ofierze za zbawienie świata, spraw, abyśmy nie ustawali w tym dążeniu nawet wówczas, gdy znużeni zwalniamy kroku. Ty, zwycięski Królu, daj nam i światu wieczne zbawienie!

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja!

W tym radosnym dniu życzę wszystkim, aby ta zbawcza prawda umacniała wiarę, budziła nadzieję i ożywiała braterską miłość. Niech stale towarzyszy wszystkim światło wielkanocnego poranka.” św. Jan Paweł II