Co to jest Lectio Divina?

Lectio Divina „Módl się do Pana, który mówi do Ciebie, szukaj Go poprzez medytację…”

Lectio divina, jest bardzo szlachetną próbą wnikliwego czytania Pisma świętego. Praktykowana od wieków.

Zrodziła się z wielkiego pragnienia Kościoła, by lepiej poznać Boga. Jego subtelną obecność wśród nas.

Sam Pan Jezus uczy nas:

„Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. „Nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego” (J 15,7.15).

Kościół zrozumiał szybko, jak ważne jest życie Słowem Boga. Dla Ojców Kościoła uważne pochylanie się nad Pismem Świętym , poza sakramentami, było głównym zadaniem.

Nauczycielami duchowej lektury Biblii (lectio divina) byli Orygenes i św. Grzegorz z Nyssy na Wschodzie († 394) oraz św. Grzegorz Wielki († 604) i św. Bernard († 1153) na Zachodzie.

W XII wieku Guigo II Kartuz w traktacie „Drabina do raju”, wyróżnił cztery etapy modlitwy Pismem Świętym: lectio, meditatio, oratio i contemplatio.

Metoda ta przetrwała do dziś.

Śmiało powtarzamy za św. Hieronimem iż «Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa» Idąc śladem tak światłych ludzi, również rodzi się w nas pragnienie takiego poznania.

Jest to bardzo konkretne narzędzie i istotny dar na drodze rozwoju duchowego.

Papież Benedykt XVI bardzo wyraźnie uzmysłowił nam to w 2006 roku mówiąc:

„ Budować życie na Chrystusie, przyjmując z radością Jego słowo oraz realizując Jego nauczanie — taki powinien być wasz program, młodzi trzeciego tysiąclecia! Musi nastać nowe pokolenie apostołów, obierających za swój fundament słowo Chrystusa, zdolnych odpowiadać na wyzwania naszych czasów i gotowych wszędzie głosić Ewangelię. O to prosi was Pan, do tego zachęca was Kościół, tego od was oczekuje świat, nawet jeżeli o tym nie wie! [..]”

Jako młoda wspólnota formująca się za wstawiennictwem św. O. Pio chcemy równie świadomie i z ufnością kroczyć za Jezusem.

Nasz Święty Orędownik mawiał:

„Przerażają mnie, szkody, jakie czyni brak lektury Pisma Świętego. Aby naśladowanie Chrystusa było prawdziwe, konieczna jest codzienna medytacja i ustawiczne rozważanie życia Pana Jezusa. Z medytacji i refleksji rodzi się szacunek do Jego czynów, a z szacunku pragnienie i radość naśladowania. Ten, kto nie rozmyśla, postępuje tak, jak ten, kto nigdy nie przegląda się w lustrze i dlatego nie stara się o to, by wyglądać czysto. Może być brudny i nawet o tym nie wie. Osoba, która odprawia medytację i zwraca swoją myśl ku Bogu, który jest lustrem jej duszy, stara się, aby poznać swoje braki i naprawić je, by panować nad odruchami i uporządkować swoje sumienie”.

Ojciec Święty Benedykt XVI wyraził przekonanie, że lectio divina, „jeśli będzie się ją skutecznie propagować, przyniesie w Kościele nową duchową wiosnę” (Benedykt XVI, Słowo Boże źródłem odnowy Kościoła, w: „L’Osservatore Romano” 26 (2005) nr 11-12, s. 25). Podkreślił, również, że „chrześcijaństwo jest «religią ‘słowa’ Bożego», nie «słowa spisanego i milczącego, ale Słowa Wcielonego i żywego»” (VD, 7). Adhortacja apostolska Verbum Domini.

Kto słucha Słowa Bożego i nieustannie do niego się odwołuje, buduje swoje życie na mocnym fundamencie. „ Każdego więc, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale” (Mt 7, 24) — nie złamią go przeciwności.

Stąd, jako Diecezjalna Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio pragniemy żyć Słowem Bożym, karmić się nim, kształtować całe swoje życie.

Zapraszamy wszystkich chętnych na Lectio Divina. Nie stawiamy granic wiekowych. Nie trzeba należeć do naszej wspólnoty, by w niej odkryć Jezusa.

Niech Bóg uszlachetnia nas swym Słowem. „Módl się do Pana, który mówi do Ciebie, szukaj Go poprzez medytację…”

Zapraszamy do

Parafii pw. Św. Brata Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze

20 kwietnia 2016r.

(Msza Święta godz. 18:30; Lektio Divina godz. 19:30)

(koniecznie proszę wziąć Pismo Święte, różaniec, zeszyt i długopis)

Jeśli chcesz poznać charyzmat grupy

zapraszamy już 13 kwietnia 2016r.

na nasz wieczór modlitw ze św. Ojcem Pio

( Msza Święta godz. 18:30; Nabożeństwo z modlitwą o uzdrowienie godz. 19:30)

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof Hojzer

stat4u