NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA - darowanie win i kar

W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699)

Czytaj więcej...

WIELKANOCNY WIECZÓR MODLITW

Zapraszamy na wieczór modlitwy (19 kwietnia 2017r.) Msza Święta godz. 18:30, nabożeństwo godz. 19:30. W tym miesiącu szczególnie będziemy polecać nasze Rodziny zanurzając je w Miłosierdziu Boga. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof

ALLELUJA - Życzenia WIELKANOCNE

Mane nobiscum, Domine! Zostań z nami, Panie (por. Łk 24, 29)! Pierwszego dnia po szabacie - tego dnia, w którym wydarzyła się rzecz niewiarygodna - tymi słowami uczniowie z Emaus zapraszali tajemniczego Wędrowca, by pozostał z nimi, bo słońce chyliło się już ku zachodowi. Chrystus zmartwychwstał, zgodnie z obietnicą, lecz oni jeszcze o tym nie wiedzieli. Niemniej słowa, które słyszeli w drodze z ust Wędrowca coraz bardziej rozpalały ich serca. Dlatego prosili Go: „Zostań z nami”. Później, gdy siedzieli przy stole podczas wieczerzy, rozpoznali Go przy „łamaniu chleba”. A On zaraz potem zniknął. Pozostał im przełamany chleb, a w sercach słodycz Jego słów.

Czytaj więcej...

Dziękujemy za cudowny czas REKOLEKCJI

"Żyć w Chrystusie" Od pierwszych chwil modlitwy do Ducha Świętego 6 marca 2017 r. w parafii pw. św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze doświadczyliśmy niezwykłego prowadzenia Boga. Były to rekolekcje Diecezjalnej Grupy Modlitewnej św. Ojca Pio pod przewodnictwem ojca duchownego tejże grupy, ks. Krzysztofa Hojzera.

Czytaj więcej...

Rekolekcje WIELKOPOSTNE

„Żyć w Chrystusie” – Serdecznie zapraszamy na 3-dniowe Rekolekcje Wielkopostne ze św. o. Pio.

(6.03.2017 r.) „Słuchać jak Maryja”;

(7.03.2017 r.) „Trwać w obecności Ukrzyżowanego”;

(8.03.2017 r.) „To jest Ciało moje, które za Was będzie wydane”.

Czytaj więcej...

Usłysz Słowo Boga - Lectio Divina

Szczęść Boże. Bardzo serdecznie zapraszam 22 lutego 2017r. (środa) na Mszę Świętą o godz. 18:30 a po niej około godz. 19:30 na Lectio Divina.

Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof Hojzer

stat4u