MODLITWA DIECEZJALNEJ WSPÓLNOTY ŚW. O. PIO

Szczęść Boże. Wdzięczni Panu Bogu za dar Jego obecności wśród nas zachęcam całą wspólnotę do wspólnej modlitwy. Niech nasza jedność w słowach i pragnieniach zaowocuje świętym trwaniem w Bogu. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof Hojzer

Czytaj więcej...

ODPUST !!!

Zapraszamy na odpustowy wieczór modlitwy ze świętym ojcem Pio (23 września 2017r.) Msza Święta godz. 18:30, nabożeństwo około godz. 19:30.

UWAGA!!! JEST TO WYJĄTKOWO SOBOTA

 W tym szczególnym dniu narodzin dla nieba naszgo Czcigodnego Patrona będziemy prosić o potrzebne łaski dla naszej Diecezji i naszych Rodzin. Niech dobry Bóg nas ochrania i prowadzi. Módlmy się za naszego Księdza Biskupa Tadeusza oraz za wszystkich Księży Biskupów i Kapłanów naszej diecezji. Prośmy o nowe święte powołania do służby Bożej. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof

Naprawiający relacje z Bogiem i ludźmi

Modlitwa – duchowa praktyka człowieka wiary – wymaga wytrwałości. Ojciec Pio, nieustannie doskonaląc swój dialog z Bogiem, miał świadomość jego niedoskonałości. Pracując nad sobą w tej dziedzinie, pomagał również swym duchowym dzieciom w uświęcaniu ich własnej codzienności poprzez modlitwę.

Czytaj więcej...

Prośby i dziękczynienia

Każdego dnia w modlitwie różańcowej prosiliśmy Matkę Najświętszą oraz świętego ojca Pio o orędownictwo we wszystkich złożonych na nasze ręce intencjach. W San Giovani Rotondo, po każdej Mszy Świętej udawaliśmy się z księdzem Krzysztofem do grobu świętego Ojca, aby je mu oddać.Dane nam było uczestniczyć w Mszach Świętych odprawianych przy ołtarzu w kościółku antycznym, w którym posługiwał św. Ojciec Pio. Każdy z nas bezpośrednio odczuwał obecność Świętego, za wstawiennictwem którego otrzymaliśmy wiele łask. 

Zapraszamy na dziękczynną Mszę Świętą IMIENINOWĄ :)

Zapraszamy na Mszę Świętą imieninową za księdza Krzysztofa Hojzera 19 lipca godz. 18:30; Parafia św. Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze.

Święcenia prezbiteratu przyjął z rąk bpa Adama Dyczkowskiego 26 maja 2007 roku. W roku 2012 zakończył doktoranckie studia specjalistyczne na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu w zakresie teologii duchowości. Od 2013 roku pełni posługę kapelana Aresztu w Zielonej Górze. Poza posługą wikariusza parafii pw. św Alberta Chmielowskiego w Zielonej Górze sprawuje także opiekę duchową jako: Duszpasterz Akademicki Stypendystów „Dzieła Nowego Tysiąclecia” ; spowiednik sióstr Elżbietanek ( w klasztorze Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Zielonej Górze); Kierownik duchowy „Diecezjalnej Grupy Modlitewnej Świętego Ojca Pio”; ojciec duchowny w warsztatach Biblijnych „LECTIO DIVINA”.

Zwłaszcza czas wakacji sprzyja modlitwie:) wakacyjny wieczór modlitwy ze św. o. Pio

Zapraszamy na wieczór modlitwy (19 lipca 2017r.) Msza Święta godz. 18:30, nabożeństwo godz. 19:30. W tym miesiącu szczególnie będziemy prosić o potrzebne łaski dla naszej Diecezji. Niech dobry Bóg nas ochrania i prowadzi. Módlmy się za naszego Księdza Biskupa Tadeusza oraz za wszystkich Księży Biskupów i Kapłanów naszej diecezji. Prośmy o nowe święte powołania do służby Bożej. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Z wyrazami szacunku i darem modlitwy ks. Krzysztof

stat4u