KATECHEZY - aby żyć w Bogu

Szczęść Boże. Zapraszamy na szczególny szlak formacji. Proponujemy cykl katechez pogłębiających wiarę. Zobacz, jak blisko jest Bóg. Z wyrazami szacunku ks. Krzysztof

stat4u